Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2009

26.červen 2009
Ve dnech 20 až 26. června proběhl ve firmě certifikační audit podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 s úspěšným výsledkem.
Audit provedl Dr. Vladimír Mazálek, vedoucí auditor firmy TUV SUD Czech.
Firma v současné době čeká na vydání certifikátu.
 Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2009  Certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2009