čestné úznání

12.červen 2008

Rada statutárního města Ostravy rozhodla dne 20.5.2008 udělit „Softwarovému centru společnosti atx ve Slezské Ostravě“ čestné uznání za umístění v soutěži „Dům roku 2007“. Ocenění převezme ředitel společnosti Ing. Bohuslav Vránek, CSc. z rukou primátora města Ostravy v úterý 17.6.2008.


 čestné úznání