Členství společnosti atx v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře

08.únor 2007

Firma atx se od 1.1.2007 stala členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory (dále jen ČNOPK). Znamená to, že se zařadila mezi dalších cca 530 členů, jež tvoří české a německé společnosti a instituce. Od tohoto data může atx čerpat výhody a služby, které členství nabízí (viz příloha). atx se tímto zároveň stala i členem celosvětově aktivní sítě německých zahraničních hospodářských komor.

ČNOPK je největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. K hlavním úkolům ČNOPK patří poradenství českých a německých společností při vstupu na trh a navázání obchodních vztahů, nabízí obsáhlé informace týkající se česko-německých hospodářských vztahů, jejich rozvoje a šancí, které z toho pro jednotlivé podniky vznikají. ČNOPK v Praze je součástí sítě zahraničních hospodářských komor německého hospodářství. Tato síť v současné době zahrnuje 120 kanceláří (zahraniční hospodářské komory (AHK), delegace a reprezentace) v 80ti zemích světa.

Internetové stránky AHK