členství v Komoře SNS

18.březen 2009
atx - technická kancelář pro komplexní automatizaci s.r.o. získává členství v komoře SNS (Společenství nezávislých států). Komora SNS byla zřízena Hospodářskou komorou České republiky, je nestátním, samostatným a nezávislým právnickým subjektem. Členskou základnu tvoří jak průmyslové podniky, tak i komerční banky, pojišťovny i poradenské firmy. V současnosti je to cca 155 firem. Komora intenzivně spolupracuje se Zastupitelskými úřady zemí SNS akreditovanými v ČR, zejména Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Cílem činnosti Komory je podpora českých podnikatelských subjektů v jejich obchodních aktivitách na trzích zemí SNS.
Svým členům Komora SNS stabilně poskytuje: informační a poradenské služby, organizuje semináře, kontaktní jednání s podnikateli ze zemí SNS, účast v misí českých podnikatelů do těchto států, zabezpečování víz ve vztazích vůči konzulárním oddělení Ruské federace, Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Více informací na www.komorasns.cz.