Ekonomický výsledek a ekonomický výhled společnosti atx do konce roku 2011

10.srpen 2011
Období krize roku 2009 – 2010 se velmi těžce podepsalo i na hospodaření firmy a na hospodářských výsledcích firmy atx. Rok 2009, kdy se obrat firmy pohyboval pouze kolem 74 mil. Kč a celková ztráta činila téměř 11 mil. Kč znamenal těžké problémy v cash-flow i ve výplatách zaměstnanců i v plánovaných investicích a obnově movitého i nemovitého majetku firmy.

Rok 2010, jehož auditovaná ekonomická uzávěrka proběhla právě k 30.6.2011 je příslibem obratu k lepšímu vývoji hospodaření firmy. Celkový obrat, kterého firma dosáhla je 167,7 mil. Kč a v celkové hospodářské bilanci firma dosáhla mírného plusu (kladná nula). Také výsledky prvního pololetí 2011 k 30.6. 2011 dávají důvod k mírnému optimismu. Obrat firmy je 122 mil. Kč a zisk před zdaněním zhruba 3,1 mil. Kč.

Firma si v prvním pololetí 2011 vytvořila poměrně slušné předpoklady ke splnění letošního plánu, kterým by měl být obrat zhruba 240 mil. Kč a plánovaný zisk cca 6,5 mil. Kč.

Věřme, že současné ekonomické problémy, které se v hospodářství vyspělých zemí opět objevují, včetně problémů v hospodaření Německa, nebudou mít tak fatální vliv i na ekonomiku naší firmy, jak tomu bylo v roce 2009 a že další plánovaný rozvoj proběhne v souladu se stávajícími záměry ku prospěchu firmy i jejích zaměstnanců.