Grant Phare Technologie 2003

11.březen 2005

Společnosti atx byl přidělen Grant Phare Technologie 2003. Podrobnosti ohledně veřejného výběrového řízeni naleznete pod odkazem Grant Phare v menu vlevo.