Hodnocení subdodavatelů firmou DÜRR

07.červenec 2009

7.7.2009 obdržela naše společnost písemné vyrozumění od firmy DÜRR Stuttgart, že v rámci hodnocení subdodavatelů za rok 2008 získala označení jako „Hodnocený klíčový dodavatel B“ se ziskem 21,19 bodů, kdy pouhých 0,81 bodu dělilo naši společnost od stupně nejvyššího, a to stupně A. Domnívám se, že to je velmi vysoké ohodnocení naší práce zejména z pohledu takové firmy, jako je firma DÜRR. Podepsaní zástupci firmy DÜRR zároveň vyjádřili naději na další dobrou spolupráci a zlepšení aktivit naší společnosti v částech kvalita, dokumentace, odstraňování vad a nedostatků a komunikace s cílem dosáhnout v letošním roce hodnocení A. Bohužel zní to v období současného investičního útlumu trochu paradoxně, protože v současné době neřešíme pro firmu DÜRR ani jeden jediný projekt.