Návštěva Doc.Ing. Branislava Lacka, CSc. v atx

10.únor 2010
Dne 28.ledna 2010 navštívil naši společnost jeden z "nestorů" československé automatizace pan Doc.Ing. Branislav Lacko, CSc. pracovník Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. S enthusiasmem jemu vlastním se zajímal o činnost společnosti a se zájmem si prohlédl kanceláře i výrobní prostory v budově atx ve Žďáře nad Sázavou. Nesmírně zajímavé byly i jeho informace o současném stavu výuky automatizace na vysokých školách i problémech, které školy řeší.
 Návštěva Doc.Ing. Branislava Lacka, CSc. v atx