Návštěva prof.Ing. Buhumila Šulce, CSc. v atx

12.duben 2010
V pátek 2. dubna 2010 navštívil naši společnost prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc., profesor ústavu automatizace fakulty strojní ČVUT Praha a známý organizátor konferencí ARaP. Profesor Šulc si se zájmem prohlédl naši společnost a pohovořil i s některými odborníky, mezi kterými jsou i jeho studenti.

S vedením firmy prodiskutoval možnost naší další účasti na konferenci ARaP, respektive další konání této konference v roce 2010 a také nám předložil námět na případnou spolupráci v grantovém projektu ALFA vyhlášeném Technickou agenturou ČR (Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA). Možná účast a přínosy pro Atx jsou v současné době ve zkoumání právního oddělení.
 Návštěva prof.Ing. Buhumila Šulce, CSc. v atx