Nový kontrakt na elektrické zařízení dopravních systémů svařovny

28.únor 2008
Naše společnost získala zakázku u firmy ROFA, Rosenheim (Německo), pro projekt dopravní techniky pro svařovnu v GM Opel Gliwice. Jedná se tedy opět o projekt v Polsku nedaleko místa našeho stávajícího působení, jedná se opět o projekt pro GM, tedy na bázi standardů, které jsme již řešili pro GM Daewoo Warszawa. Především naše zkušenost s tímto standardem a také dobrý výkon kolektivu pod vedením Filipa Fuchse do značné míry rozhodl o tom, že nám tato zakázka byla firmou ROFA zadána. Technicky se jedná o kompletní řešení, tedy od projektu, přes vývoj programového vybavení, vizualizaci, instalaci na místě, až po uvedení do provozu. Standardizované rozvaděče se budou nakupovat jako subdodávka. Práce na projektu v podstatě již začaly s tím, že čtyři etapy jeho realizace jsou plánovány až do listopadu letošního roku. Celkový objem je také poměrně zajímavý a činí pro atx 1,3 mil. EUR. Předpokládám, že projekt bude opět řešit osvědčený vedoucí projektů v Polsku p. Filip Fuchs. Zákazník si sám nominoval i další členy realizačního týmu, mezi nimi například Petra Šmajstrlu jako vedoucího týmu vývoje SW.