obnovení certifikace báňského úřadu

28.leden 2010

Firma atx obnovila své certifikáty pro práci na vyhrazených elektrických zařízeních spadajících pod dozor státní báňské správy. Oprávnění jsme získali pro oblast projektování, montáž a opravy elektrického zařízení.