Ocenění zaměstanců AZ

04.červenec 2016

Společnost atx - automotion s.r.o. získala ocenění za podporu příslušníka aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR a za podporu rozvoje těchto sil z rukou náčelníka Generálního štábu AČR, armádního generála Josefa Bečváře. Ocenění se týká práce našeho spolupracovníka a kolegy Mgr. Radima Chrásta, MBE.


Slavnostní předání tohoto ocenění pro čtyři desítky zaměstnavatelů z celé České republiky se uskutečnilo v prostorech společenského sálu Domu armády Praha dne 4.7.2016.


"Žádné ozbrojené sily se neobejdou bez záloh a ani armáda České republiky není výjimkou. Vlastenectví v dnešní době opět nabývá na významu. Je na místě si uvědomit, že i zaměstnavatelé těchto příslušníků mají na obraně státu svůj podíl," uvedl při slavnostním ceremoniálu náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.


Pro zaměstnavatele příslušníků AZ AČR to není vždy komfortní situace, neboť zaměstnavatel je povinen tyto zaměstnance např. uvolňovat na pravidelná cvičení nebo v případech ohrožení bezpečnosti státu. Je proto velice důležité, aby se veřejnost dozvěděla o tomto způsobu projevu správného vlastenectví.