Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu

20.říjen 2010
Dvaadvacet podnikatelů z České republiky usedlo 14. října 2010 do křesel českých europoslanců a rozhodovali v jednotlivých hlasováních o otázkách rozdělených do oblastí - zdroje, trhy a podmínky o budoucí podobě evropské legislativy. Celkem se akce zúčastnilo a hlasovalo přes 750 evropských podnikatelů ze všech států Evropské unie.

Hlasování podnikatelů byli přítomni prezident EUROCHAMBRES Alessandro Barberis, předseda Evropské komise José Manuel Barroso, předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, předseda Evropské rady Herman Van Rompuy a v neposlední řadě belgický ministr hospodářství a reforem Vincent Van Quickenborne, jako zástupce Belgického předsednictví v Radě EU. Tuto akci nazvanou „Evropský parlament podniků“ již podruhé pořádala Evropská asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, jejímž členem je i Hospodářská komora České republiky.

Za Českou republiku přijeli do bruselského sídla Evropského parlamentu podnikatelé, reprezentující různá odvětví, a to od zástupců OSVČ, malých a středních podniků po velké firmy v čele s prezidentem Hospodářské komory České republiky Petrem Kuželem.

"Bylo překvapivé, jak někteří zástupci Evropské komise byli na zasedání Evropských institucí podniků velmi otevření, pragmatičtí a kritičtí ke své práci. Tento signál je možné vnímat jako pootočení kormidlem socialistické Evropy", uvedl prezident Hospodářské komory Petr Kužel.

V rámci klíčových kategorií, se kterými se dnešní Evropa potýká, podnikatelé diskutovali i o pracovněprávní problematice, elektronických podpisech, trhu práce, hospodářské recesi či snižování emisí CO2.

Jak vyplynulo z hlasování, podnikatelé jsou toho názoru, že v otázce boje proti opožděným platbám, by měla platit pro veřejné orgány přísnější pravidla, než pro firmy. Tento názor vyplývá ze skutečnosti, že orgány veřejné správy jsou častými neplatiči. Výsledek hlasování je v souladu s ustanovením o opožděných platbách, o kterém bude v říjnu hlasovat Evropský parlament.

Podnikatelé rovněž vyjádřili názor, že environmentální normy stanovené pro výrobky vyrobené v EU nezvětšují konkurenceschopnost evropských firem. S tím jsou spojené i obavy z konkurenční nevýhody v porovnání s výrobci ze třetích zemí, na něž jsou kladeny mírnější požadavky.

86% podnikatelů rovněž sdílí názor, že Evropská unie nebere dostatečně v potaz názory a potřeby malých a středních podniků.

Z hlasování také vyplynulo, že tři čtvrtiny podnikatelů si přejí plnou harmonizaci spotřebitelských práv v rámci EU, která by chránila spotřebitele a omezila přeshraniční překážky pro maloobchod.

Dále vyplynulo, že 96% firem je pro zavedení volného statutu Evropské soukromé společnosti, která má být prostředek k zakládání dceřiných společností v jiných členských státech EU a má usnadnit obchodování, zmenšit obchodní překážky a snížit nálady. V neposlední řadě má usnadnit usazování samotných firem v EU.

V neposlední řadě z hlasování vyplynulo, že 95% firem se domnívá, že by Evropská unie měla prosazovat evropské normy k otevření nových trhů ve třetích zemích.

Záměrem celého setkání bylo podnikatelům umožnit aktivně se podílet na legislativním procesu EU a odpovědně hlasovat o otázkách, které se velmi dotýkají podnikatelského prostředí (jako je flexibilita trhu práce, hospodářská recese a ochrana duševního vlastnictví) V neposlední řadě zde byla i snaha usnadnit institucím EU lépe pochopit potřeby, zájmy a problémy, se kterými jsou podnikatelé denně konfrontovány a které jsou nuceni řešit.

Podniky rovněž reprezentovaly různé sektory, aby tak bylo dosaženo co nejdemokratičtějšího výsledku: 65,9 % ze sektoru služeb, 29,8% ze sekundárního sektoru (výroba) a 4,3% ze sektoru primárního (zemědělství). Průměrný rok založení hlasujících společností byl 1970. Nejstarší společnost byla založena v roce 1577, nejmladší v roce 2010. Průměrný obrat u firem dosáhl v eurozóně 375.364.646 EUR.

 Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu  Podnikatelé z ČR, včetně zástupce naší společnosti, hlasovali v Evropském parlamentu