Projekt pro nově budovaný závod firmy GM v St. Petersburgu v Rusku

20.listopad 2007
Po několikatýdenních obtížných jednáních obdržela naše společnost objednávku od firmy DÜRR System Španělsko na kompletní dodávku elektrické části technologie lakovny pro nově budovaný závod firmy GM v St. Petersburgu v Rusku. Objednávka zahrnuje komplexní řešení projektu, tzn. engineering, tvorbu programového vybavení, výrobu rozvaděčů, dodávku a montáž elektrického zařízení na stavbě v Rusku a uvedení technologického zařízení do provozu. Zajímavostí je, že součástí dodávky je repase elektrického zařízení, které dosud pracovalo v portugalském závodě firmy GM Azambuja, který firma GM koncem loňského roku uzavřela. Projekt má objem zhruba 1 milión EUR a má být realizován během nejbližších osmi měsíců.