Seminář k problematice "automatizace budov"

06.září 2010
V souvislosti se vstupem společnosti atx do České rady pro šetrné budovy (Czech Green Building Council - CZGBC) navštívil naši společnost dne 25.8.2010 ředitel a CEO této společnosti pan Boris Zupančič. Návštěvy se také zúčastnil obchodní ředitel společnosti Schneider Electric CZ Ing. Petr Motýl a regionální manager pro automatizaci budov této firmy pan Ing. Josef Šulc.

Ze strany atx se jednání zúčastnili odborní pracovníci firmy, zabývající se automatizací budov a také jednatel společnosti Ing. Bohuslav Vránek, CSc.

Po zajímavých odborných referátech pana Zupančiče a pana Motýla vystoupili i zástupci firmy atx pan Ing. Hronek a pan Ing. Rompotl se svými přednáškami. Hosty firmy informovali o realizovaných projektech a způsobu jejich realizace.

Závěrem celého setkání proběhla prohlídka firemní budovy atx, kde je řada prezentovaných prvků uplatněna, a také zajímavá diskuze mezi zúčastněnými odborníky přítomných firem, která poukázala na skutečně velmi zajímavé možnosti, které tato oblast automatizace budov obecně a pro atx zvlášť dnes nabízí.

Vedení firmy je si možností v této oblasti vědomo a plánuje další aktivity v prezentaci atx, z nichž první je účast na výroční členské schůzi České rady pro šetrné budovy 15.9. v Praze a následně pak v listopadu přednášky pro významnou projekční společnost K4, která se touto problematikou zabývá.
 Seminář k problematice  Seminář k problematice