Seminář poradenské firmy CEAG Praha

09.červenec 2009
9.7.2009 proběhl ve společnosti atx seminář poradenské firmy CEAG z Prahy, který se zabýval různými možnostmi vstupu investorů do společnosti. Zejména v období současné hospodářské krize, která se projevuje i v zakázkové náplni naší společnosti, jsou tyto informace poměrně důležité a umožňují lepší orientaci vedení naší firmy v investičních nabídkách společností, které by případně mohly zlepšit finanční situaci společnosti. Ze strany CEAG přednášku zajišťovala obchodní ředitelka firmy Margareta Křížová, MBA a firemní právník Mgr. Jitka Smith, I.D.
 Seminář poradenské firmy CEAG Praha  Seminář poradenské firmy CEAG Praha