Softwarové centrum atx v Ostravě

01.prosinec 2006
Od začátku prosince 2006 probíhá rekonstrukce rodinného domu (ulice Čedičová) na softwarové centrum firmy atx. Ve výběrovém řízení na realizaci tohoto projektu byla vybrána ostravská firma SV UNIPS s.r.o. Termín dokončení je plánován na srpen 2007. Softwarové centrum atx v Ostravě bude koncipováno obdobným způsobem jako nová budova atx ve Žďáře nad Sázavou, tzn. bezdrátové pokrytí komunikační sítí pro celou budovu. Jednotlivé technologické celky (vytápění, osvětlení, klimatizace apod.) budou řízeny pomocí inteligentní sběrnice budov EIB. Projekt a programování sběrnice EIB si firma atx zajišťuje opět vlastními silami.