Účast atx na jihoasijské misi

17.červenec 2012
Ve dnech 3. - 10. 7. 2012 navštívil prezident republiky Václav Klaus v doprovodu dvaceti podnikatelů jihoasijské země Malajsii a Indonésii. Politickou delegaci, v níž vedle prezidenta republiky byl i ministr životního prostředí a náměstci ministra průmyslu a obchodu a ministra zahraničí, doprovázela skupina českých podnikatelů pod vedením prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Ing. Jaroslava Hanáka. Přes všechny problémy, které v současné době atx prožívá, byla k účasti na této misi přizvána i naše společnost.

Malajsie i Indonésie jsou sice polohou sousední země, v mnoha směrech s obdobnou historií, hospodářsky jsou však velmi rozdílné. Zatímco Malajsie se svými 22 miliony obyvatel patří k ekonomicky vyspělým zemím typu Jižní Korea, Indonésie se svými 220 miliony obyvatel, které obývají údajně 17,5 tis. ostrovů, je zemí podstatně chudší a zaostalejší. Právě proto se zde očekávají velké investice do různých oblastí ekonomiky. Indonésie údajně za posledních deset let zaznamenala významný pokrok, přesto ještě asi 60 % obyvatel této země nemá přístup k elektrické energii. Obě země si díky obrovskému nerostnému bohatství mohou dovolit své rozvojové plány financovat.

V obou zemích byl o nabídku společnosti atx velký zájem. Pro náš obchodní úsek přivezl Ing. Bohuslav Vránek 6 kontaktů, z nichž každý obsahuje konkrétní poptávku.

Že o trh Indonésie je velký zájem i v dalších zemích EU, dokladovalo při odletu na letišti i naše setkání s německou delegací vedenou kancléřkou Angelou Merkelovou. Bohužel, jestliže naše delegace měla 40 členů, německá delegace byla pětkrát tak veliká.


Přiložené fotografie:
1. Hospodářská delegace Svazu průmyslu a obchodu s prezidentem V. Klausem.
2. Seminář hospodářské komory MIDA za přítomnosti české ekonomické delegace.
3. Jednání v Kuala Lumpur se zástupci automobilky NISSAN
4. Kuala Lumpur – hlavní město Malajsie s Petronas Tower v pozadí
5. Seminář v hlavním městě Indonésie Jakarta za přítomnosti prezidenta ČR a ekonomické delegace SP.
6. Představení společnosti atx místním podnikatelům.
7. Bilaterární jednání s místními podnikateli. Přítomna je ředitelka zastoupení společnosti Czech.Ina Group v Jakartě Nurmia Dwi Agustina.
 Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi  Účast atx na jihoasijské misi