Výstavba nové budovy atx ve Žďáře nad Sázavou

01.říjen 2006
Od konce září 2006 probíhají intenzivní práce na výstavbě nové budovy atx a následné rekonstrukci stávajícího sídla atx. Ve výběrovém řízení na realizaci tohoto projektu byla vybrána zlínská firma POZIMOS a.s. Termín dokončení nové části i rekonstrukce stávající části je plánován na konec září 2007. Po dokončení výstavby bude celé sídlo firmy pokryto bezdrátovou komunikační sítí. Jednotlivé technologické celky (vytápění, osvětlení, klimatizace apod.) budou řízeny pomocí inteligentní sběrnice budov EIB, založené na prvcích a komponentech firmy ABB. Projekt a programování sběrnice EIB si zajišťuje firma atx vlastními silami. Součástí nové budovy bude školící středisko, které bude sloužit nejen pro účely firmy, ale i pro ostatní odbornou veřejnost.
 Výstavba nové budovy atx ve Žďáře nad Sázavou