Zajímavá zakázka z oblasti metalurgie pro rakouského zákazníka

07.září 2012
Vznik společnosti atx před 21 lety byl spojen především s projekty pro hutnictví a těžké strojírenství. Postupem času aktivity atx v této oblasti klesaly až na současných zhruba 10 % z celkového objemu dodávek.

V srpnu tohoto roku však firma získala zajímavý kontrakt na inženýrské činnosti pro rakouského zákazníka, kdy naši projektanti přímo v Rakousku zpracovávají dokumentaci pro významnou část elektroocelárny do Mexika. Jedná se o dlouhodobou zakázku, jejíž ukončení je plánováno až na počátek příštího roku.

Děkuji všem, kdo se podíleli na získání tohoto projektu a věřím, že jak technicky, tak také ekonomicky se bude jednat o projekt úspěšný. Očekávám také, že všichni, kdož se na realizaci této zakázky podílejí, odvedou velmi solidní výkon tak, aby rakouský zákazník byl maximálně spokojen a mohli jsme očekávat pokračování této důležité spolupráce.
 Zajímavá zakázka z oblasti metalurgie pro rakouského zákazníka