Spalovna

montáž a instalace silových vývodů z 5 trafostanic 6,3kV a z 1 trafostanice 22kV

Rok realizace:
2009
Zákazník:
Siemens
Konečný zákazník:
SAKO Brno
Místo realizace:
Brno, Česká republika
Rozsah řešení:
kompletní elektroinstalace včetně demontáže starého zařízení a úprav ve stávajících rozvaděčích, uvedení do provozu
Technické prostředky: