metalurgieRok realizace: 2009

Plynová žíhací pec s chlazením č. 61

zařízení pro ohřev a chlazení materiálů při žíhacím procesu

Více informací

Rok realizace: 2008

Ohřívací pec č. 5

plynová pec k ohřevu vsázky (ingoty a polotovary ze železa určené ke kování)

Více informací

Rok realizace: 2007

Dvojitá pánvová pec 350t

systém řízení dvojité pánvové pece na 2x350t.

Více informací

Rok realizace: 2007

Ohřívací pece č. 7, 8, 14

plynová pec k ohřevu vsázky (ingoty a polotovary ze železa určené ke kování)

Více informací

Rok realizace: 2006

Elektrická hlubinná žíhací pec

Zařízení pro ohřev dlouhých hřídelů při žíhacím procesu

Více informací

Rok realizace: 2006

Elektrická oblouková pec INSIG

Systém řízení elektrické obloukové pece na 60t

Více informací

Rok realizace: 2006

Ohřívací pece ŽĎAS

Kompletní systém automatizace a vizualizace

Více informací

Rok realizace: 2006

Pánvová pec INSIG

Systém řízení jednoduché pánvové pece na 60t

Více informací