ReferenceRok realizace: 2007

Svařovna GM FSO Daewoo

Dodávka elektrické části pro dopravní systém a systém EHB (elektrické závěsné vozíky) - doprava svařených částí mezi jednotlivými svařovacími buňkami ke kompletaci karosérie

Více informací

Rok realizace: 2007

Trim linka

Dodávka software pro část dopravní techniky - přeprava karosérií a palet s motory a nápravami

Více informací

Rok realizace: 2006

Chladící komora ŽĎAS

Kompletní systém automatizace a vizualizace

Více informací

Rok realizace: 2006

Elektrická hlubinná žíhací pec

Zařízení pro ohřev dlouhých hřídelů při žíhacím procesu

Více informací

Rok realizace: 2006

Elektrická oblouková pec INSIG

Systém řízení elektrické obloukové pece na 60t

Více informací

Rok realizace: 2006

Montážní linka KIA Motors

Kompletní dodávka elektrické části pro dopravníkovou techniku na přepravu montovaných dílů a kompletovaných automobilů, dodávka technologické části mycí kabiny a regálového zakladače

Více informací

Rok realizace: 2006

Ohřívací pece ŽĎAS

Kompletní systém automatizace a vizualizace

Více informací

Rok realizace: 2006

Pánvová pec INSIG

Systém řízení jednoduché pánvové pece na 60t

Více informací

Rok realizace: 2006

Pánvová pec Ispat Karmet

Systém řízení pánvové pece

Více informací

Rok realizace: 2006

Sochorové kontilití

Čtyřproudé sochorové kontilití (100x100mm až 160x160mm)

Více informací