Svařovna - BMW Mini Oxford

 Svařovna - BMW Mini Oxford

přesun 4 svařovacích linek z Oxfordu do Swindonu včetně úprav

Rok realizace:
2012
Zákazník:
ELEKTRO MACK
Konečný zákazník:
BMW
Místo realizace:
Oxford, Swindon, Velká Británie
Rozsah řešení:
úprava elektrodokumentace, demontáž zařízení, přesun a uvedení do provozu 4 linek ve Swindonu
Technické prostředky:
programování robotů KUKA, PLC Siemens